DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Ashutosh from India

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Ashutosh from India

Waarom heb je ervoor gekozen om in Nederland te werken en te wonen?
Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. Er zijn hier een heleboel mogelijkheden om te verkennen. In combinatie met lucratieve prikkels en als innovatiecentrum van Europa, was werken in Nederland eigenlijk een gemakkelijke keuze! Ook spreekt bijna iedereen hier redelijk goed Engels, wat extra punten oplevert voor Nederland.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen (zoals een burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.)?
Sinds ik hierheen ben verhuisd voor mijn studie, werden de meeste van deze zaken, zoals sociale zekerheid, ziektekostenverzekering etc., ofwel door de universiteit geregeld of werd er hulp geboden. Na mijn masteropleiding, aangezien ik al vertrouwd was met de omstandigheden hier, was het super eenvoudig om deze zaken te regelen.

Over het algemeen zou ik zeggen, afgezien van het vinden van een perfecte huisvesting, al het andere supergemakkelijk en meestal geregeld / bijgestaan ​​door de universiteit of de bedrijven. Huisvesting is er in overvloed, maar een beetje duur.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in de stad Eindhoven?
Ik woon nu ruim 3 jaar in Eindhoven, maar sinds mijn eerste dag hier heb ik me hier altijd thuis gevoeld. Door het gemak en de inclusieve aard van Nederlanders in het algemeen en Eindhovenaren in het bijzonder voel ik me het meest thuis.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Eindhoven?
In mijn vrije tijd reis ik meestal met de fiets of met de trein door Eindhoven. Ik ga ook graag naar Tint-evenementen die door een groep expats worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten.

Naast leugenachtige activiteiten ga ik ook graag naar seminars en workshops die meestal plaatsvinden op de High Tech Campus.

Wat verbaast je nog aan “de Nederlanders en / of Nederland?
Dat ze elke dag dezelfde koude lunch eten en tijdens de lunch melk drinken. Alhoewel ik sinds kort ook de suite volg!

Welke tips of advies zou je iemand geven die naar Nederland verhuist?
Eindhoven is een leuke plek om te zijn met veel mogelijkheden. Het wordt niet voor niets de Siliciumvallei van Europa genoemd. Een belangrijk advies zou zijn: Begin zo vroeg mogelijk met het zoeken naar woonruimte, zodat u een keuze heeft en op tijd een betaalbare woning kunt vinden. Afgezien hiervan is al het andere voor mij superglad verlopen, net als voor iedereen die ik ken.

Ashutosh from India

Why did you choose to work  and live in the Netherlands?
The Netherlands is one of the most prosporous countries on earth. There are a bunch of opportunities here to explore. Coupled with lucrative incentives and being innovation center of europe, working in the Netherlands was actually an easy choice! Also, almost evreyone here speaks english quite well which adds extra points for the Netherlands.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything (like a social security number, health insurance, etc)?
Since I moved here for my studies, most of these things like social security, health insurance etc. were either arranged by the university or assistance was provided. After my Masters’ degree, since I was already familier with the conditions here, it was super easy arranging these things.

In general, I would say, apart from finding a perfect housing, everything else super easy and usually arranged/assisted by the university or the companies. Housing is available in plenty but a little expensive.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Eindhoven?
I have been living in Eindhoven for more than 3 years now, but since my day 1 here, I always have felt at home here. It is the convenience and inclusive nature of the Dutch in general and Eindhoveners in particular that makes me feel at home the most.

What activities do you like the most in the region of Eindhoven?
I mostly spend my free time travelling around Eindhoven either by bike or by train. I also enjoy going to Tint events arranged by a group of expats to meet each other.

Apart from liesure activities, I also enjoy going to seminars and workshops that usually take place in the High Tech Campus.

What still suprises you about “the Dutch people and/or the Netherlands?
That they eat the same cold lunch every day and drink milk during lunches 😉 Although I also have started to follow the suite recently! 

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
Eindhoven is a fun place to be with a lot of opportunities. It is called silicon valley of europe for a reason. One important advice would be: Start looking for accommodation as early as possible so that you can have a choice and can find affordable house on time. Apart from this, everything else has been super smooth for me, same as for everyone I know.