DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Lin from Malaysia

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Lin from Malaysia

Hoe verliep de verhuizing van Maleisië naar Nederland?
Het proces verliep soepel met de steun van mijn bedrijf en mevrouw Vera Sonder.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Ja, het was gemakkelijk omdat ik een verhuisagent had die me hierbij hielp. Ik slaagde erin om na twee weken zoeken een accommodatie te vinden en het was dicht bij het stadscentrum en een bushalte in de buurt van mijn huis. Ze pasten bij mijn voorkeuren. Ik hou van mijn plek omdat ik in staat ben om te communiceren met mensen met verschillende nationaliteiten en het is perfect!

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Ja! Ik hou het meest van het landschap en het groen! Deze leken op waar ik mee ben opgegroeid en ik hou er erg van! Toen ik voor het eerst Nederland bezocht, werd ik meteen verliefd op het landschap en natuurlijk op de mensen! De mensen in Nederland en Enschede zijn behulpzaam en aardig. Ik kwam in Enschede aan met koffers van 30 kg en 10 kg, ze waren erg zwaar! Uit het niets hielp iemand me ermee door ze vanaf het treinstation de trap af te dragen! Aardige mensen!

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
Door mijn parttime studie-inzet heb ik nog niet veel tijd om te reizen. Ik vond het echter leuk om door de buurt te rennen en tegelijkertijd te genieten van het prachtige groen en mensen te ontmoeten. Bovendien is fietsen de activiteit die ik het leukst vind, omdat ik overal kan komen zonder een auto te bezitten en tegelijkertijd kan ik sporten.

Wat verrast je aan de Nederlanders / cultuur of Nederland?
Nederlanders zijn open en zien iedereen als gelijkwaardig. Dit geeft me het gevoel dat ik geaccepteerd ben en gemakkelijk erin kan integreren. Het belangrijkste is dat ze kritiek kunnen accepteren en niet snel beledigd zijn. Ze zijn ook erg voorstander van de sporten van hun land en je zult ze in oranje kunnen zien / hun huis versierd met oranje spullen! Ik was erg verrast toen ik zag dat het stadscentrum vol oranje droeg en het was geweldig!

Welke tips of advies zou je iemand geven die naar Nederland verhuist?
Voordat u naar Nederland verhuist, is het verstandig om beschikbare woonruimte binnen uw interessegebied op te zoeken en de ervaring van expats te lezen (en dat is wat u nu doet). Het zou u mentaal voorbereiden om te verwachten wat u te wachten staat, zoals het vervoermiddel dat u voor uw werk gaat gebruiken en waar u uw boodschappen kunt doen. Vergeet trouwens niet om de Facebook-groepen voor tweedehands meubels te bekijken voordat je verder gaat met het kopen van meubels bij Ikea. Misschien kun je daar een goede prijs krijgen!

En last but not least, wees trots op jezelf als je in staat bent om deze gigantische stap te zetten door naar een nieuw land te verhuizen, je aan te passen en jezelf te integreren in de gemeenschap, alles komt op zijn plaats en wordt geweldig! Succes!

Lin from Malaysia

How was the process of moving from Malaysia to the Netherlands?
The process went smoothly with the support from my company and Ms Vera Sonder.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc?
Yes, it was easy because I had a relocation agent helping me with these. I managed to locate myself accommodation after two weeks searching and it was near to the city center and a bus stop near to my place. They fitted with my preferences. I love my place as I am able to interact with people with different nationalities and it is perfect!

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
Yes! The landscape and the greenery are what I love the most! These resembled to where I used to grow up with and I love it very much! When I first visited Netherland, I immediately fallen in love with the landscape and of course the people! The people in Netherland and Enschede are helpful and kind. I arrived at Enschede with 30kg and 10kg suitcases, they were very heavy! Out of the blue, someone helped me with it by carrying them down the stairs from the train station! Nice people!

What activities do you like the most in the region of Twente/ Enschede?
Due to my part time study commitment, I do not have much time to travel yet. However, I enjoyed running around the neighborhood and at the same time enjoying the beautiful greenery and meeting people. Besides, cycling is the activity I like the most as I am able to reach anywhere without owning a car and at the same time I am able to exercise.

What surprises you about the Dutch people/ culture or the Netherlands?
Dutch people are open and view everyone as equal. This makes me feel that I am accepted and able to integrate into them easily. Most importantly, they are able to accept criticism and not easily offended. Also, they are very supportive of the sports of their country and you will be able to see them in orange/decorated their house with orange stuffs! I was very surprised when I saw the city center was full of people wearing orange and it was amazing!

What tips or advice would you give someone whos relocating to the Netherlands?
Before relocating to Netherlands, it is wise to search up available accommodation within your area of interests and read up expats’ experience (which is what you are doing now). It would prepare you mentally to expect what you are going to face such as the mode of transport you are going to take for work and where to buy your groceries. Besides, remember to check out the facebook groups for secondhand furnitures before you proceed to buy your furniture from Ikea. You may be able to get a good price over there!

Last but not least, be proud of yourself if you are able to take this gigantic step relocating to a new country, adapt and integrate yourself to the community, everything will come in place and turn out great! Good luck!