DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Miguel from Spain

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder
Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Miguel from Spain

Hoe verliep het proces om van Spanje naar Nederland te verhuizen voor u en uw gezin?
Nou, het was niet gemakkelijk. Elke beweging is moeilijk en bovendien als het van het ene land naar het andere gaat, is het zelfs nog moeilijker. Op zoek naar een verhuisbedrijf om het mogelijk te maken en alles op tijd te coördineren. Eindelijk zijn we afgelopen september 2018 verhuisd. De eerste maand hebben we een hotel geboekt en die tijd hebben we gebruikt om de stad Enschede en de omgeving te verkennen op zoek naar een huurwoning.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
In het begin hadden we de steun van het WTC (World Trade Center) in Hengelo om in contact te komen met de makelaars om een ​​geschikte huurwoning te vinden. Wat betreft het BSN-nummer zijn we na het regelen van de woning direct naar het gemeentehuis in Enschede gegaan. Op dezelfde manier een ziektekostenverzekering die erg belangrijk is om het hele gezin te dekken in termen van medische problemen. Het was niet eenvoudig om een ​​huisarts te vinden omdat het afhankelijk van de buurt meer of minder druk is en je dan extra tijd nodig hebt om te zoeken of er een beschikbaar is, vergelijkbaar geval voor de tandheelkundige zorg.

Hoe was de verhuizing naar Nederland voor uw gezin (echtgenote en 7-jarige dochter)? U moest bijvoorbeeld een school voor uw dochter zoeken.
Ja, we hebben een school voor onze dochter gevonden in het IOK de Globe (https://iokdeglobe.nl/). Dit is een expatschool waar de kinderen eerst de taal leren voordat ze naar de gewone openbare school gaan. Deelname aan deze lessen is volgens de Nederlandse wet verplicht (ongeveer een jaar, van september tot juli). Ik moet zeggen, onze dochter heeft haar Nederlands heel snel verbeterd en ze kan in de volgende cursus beginnen op de normale openbare school. Daar zijn we erg blij om!

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Enschede is een fijne stad om te wonen. Je hebt alle voorzieningen, winkelcentrum stadscentrum, restaurants, scholen, supermarkten, parken, theater en bioscoop. Het is ook een veilige plek voor de kinderen, heel belangrijk. Met kerst waren er veel activiteiten om van te genieten, dat is gaaf.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
In het algemeen is Twente een rustige en fijne regio om je met een gezin te vestigen. Deze tijd dat we in Nederland wonen hebben we gebruikt om rond te reizen in de steden die vlakbij Enschede liggen. Deventer is bijvoorbeeld een andere stad die zeer aan te raden is om te bezoeken.

Wat verbaast je aan de Nederlanders of Nederland?
Nederlanders zijn erg beleefd en aardig. De overgrote meerderheid spreekt Engels, waardoor het gemakkelijker wordt om het gesprek te beginnen. Ze proberen je altijd te helpen in elke situatie. Zo proberen mijn collega’s mij in mijn huidige baan elke dag nieuwe dingen te laten zien over de gewoontes en gebruiken om mij sneller te integreren in hun Nederlandse cultuur, de tips waardeer ik enorm.

Welke tips of advies zou je iemand geven die naar Nederland verhuist?
Het begin is altijd moeilijk, maar na enkele maanden zal alles beter en beter zijn. Het is een land met volop mogelijkheden en een fijne plek om je te vestigen.

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder
Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Miguel from Spain

How was the process of moving from Spain to the Netherlands for you and your family?
Well, it was not easy. Every movement is difficult and moreover if it is from one country to another it is even more difficult. Looking for a relocation company to make it possible and coordinate everything on time. Finally, we moved last September 2018. The first month we booked a hotel and we used that time to explore the city of Enschede and the neighborhood trying to find a rental house.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc.?
In the beginning, we had the support from the WTC (World Trade Center) in Hengelo in order to contact with the makelaars to find a suitable house to rent. Regarding the social security number (BSN) we went directly to the city hall in Enschede, after arranging the house. In the same way, health insurance which is very important to cover the whole family in terms of medical issues. It was not easy to find a general practice (GP) because depending on neighbourhood it is more or less crowded and then you need extra time to find if one is available, similar case for the dental care.

How was the relocation to the Netherlands for your family (wife and 7 year old daughter)? You had to find a school for your daughter for instance.
Yes, we found a school for our daughter in the IOK de Globe (https://iokdeglobe.nl/). This is an expat school in which the kids learn first the language before they start in the normal public school. It is mandatory for the Dutch law to participate in these lessons (approximately around one year, from September to July). I must say, our daughter improved her Dutch very fast and she is able to start in the next course into the normal public school. We are very happy for that!

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
Enschede is a nice city to live. You have all the commodities, shopping city center, restaurants, schools, supermarkets, parks, theater and cinema. It is a save place for the kids also, very important. On Christmas time there were a lot of activities for them to enjoy, that is cool.

What activities do you like the most in the region of Twente / Enschede?
I general terms, Twente is a quite and nice region to settle with a family. We used this time that we are living in The Netherlands to travel around the cities that are close to Enschede. For example, Deventer is another city very recommended to visit.

What surprises you about the Dutch people or the Netherlands?
Dutch people are very polite and kind. The large majority is able to speak English that makes it easier to start the conversation. They always try to help you in any situation. For example, in my current job, my colleagues try to show me every day new things about the habits and customs in order to integrate me faster in their Dutch culture, I really appreciate the tips. 

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
Beginnings are always hard, but after some months everything will be better and better. It is a country with plenty of opportunities and a great place to settle.