DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Roberto from Italy

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Roberto from Italy

Hoe verliep de verhuizing van Italië naar Nederland?
Het proces was een grote uitdaging omdat ik in één maand mijn leven totaal veranderde. Ik ben op mezelf gaan wonen in een nieuw land met een andere cultuur. Gelukkig heb ik veel mensen gevonden die me veel hebben geholpen.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen (zoals een burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.)?
Het vinden van de woonplek was het moeilijkste deel maar uiteindelijk is het me gelukt. BSN, Zorgverzekering of Bankrekening aanvragen is niet eenvoudig maar je moet wel in het Nederlandse Systeem komen. Alles wordt uitgelegd maar soms alleen in het Nederlands. Het gemakkelijkste dat u kunt doen, is altijd bellen, omdat de klantenservice erg goed werkt. Eindelijk kon ik alles regelen en ook een auto kopen.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in de stad Eindhoven?
Ik woon nu ruim een ​​jaar in Eindhoven, maar ik moet nog wennen aan de verschillen in cultuur. Helaas spreek ik nog geen Nederlands en daarom maak ik vooral vriendschap met mensen uit het buitenland. Mijn advies is om zo snel mogelijk met een cursus Nederlands te beginnen.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Eindhoven?
Mijn favoriete bezigheid is om basketbalscheidsrechter te zijn. Ik was een nationale scheidsrechter in Italië en nu doe ik het hier ook. Basketbal is in Nederland geen big business, maar het is een goede manier om vriendschap met mensen te sluiten.

Wat verbaast je nog aan “de Nederlanders” en / of Nederland?
Na een jaar ben ik nog steeds verbaasd over de Nederlanders. Wil je een stom voorbeeld? Nederlanders (vooral mannen) gebruiken de föhn niet 🙂

Welke tips of advies zou u iemand geven die naar Nederland verhuist?
Mijn beste advies is om het te proberen, want als je het niet weet, zul je het nooit weten !!!!

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Roberto from Italy 

How was the process of moving from Italy to the Netherlands?
The Process was a big challenge because in one month I totally changed my life. I started to live by my own in a new country with different culture. Lucky I found a lot of people who helped me a lot.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything (like a social security number, health insurance, etc)?
Finding the living place it was the hardest part but finally I succeeded. Apply for BSN, Health Insurance or Open a Bank Account it is not easy but you need to get into the Dutch System. Everything is explained but sometimes just in Dutch. The easiest thing that you can do  is always to make a phone call because the customer services work very good. Finally I was able to manage everything and also to buy a car.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Eindhoven?
I live in Eindhoven for over one year now, but I still have to get used to the differences in culture. Unfortunately I do not speak Dutch yet and so I make mainly friendship with people from abroad. My advice is to start a Dutch course as soon as possible.

What activities do you like the most in the region of Eindhoven?
My favorite activity is to be a Basketball Referee. I was a National Referee in Italy and now I’m doing here as well. Basketball is not a big business in Netherlands but it is a good way to make friendship with people.

What still suprises you about “the Dutch people” and/or the Netherlands?
After one year I’m still surprised about the Dutch. Do you want a stupid example? Dutch people (especially men) do not use the hair dryer 🙂

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
My best advice is to try, because if you do not know you will never know!!!!